17.00 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Wiesława i Danuty – 45r. ślubu

                                      i błogosławieństwo dla całej rodziny

                                 -  + Dariusza, Małgorzatę Sucharskich, Eugeniusza Góreckiego, Ryszarda Jagła

Niedziela         8.00 -  + Piotra Kwidzińskiego i rodzeństwo

                                    + Ks. Jana Sierosławskiego, rodziców i Kazimierza                                                                                                                                                           

                         9.30 -   dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Lucyny z okazji urodzin oraz

                                      dla Mariana i Doroty z okazji 36r. ślubu

                       11.00 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę, łaski i Boże Błog. dla Antoniny z okazji 70ur.

                                      i o błogosławieństwo dla całej rodziny     

                       17.00 -  + Zygfryda i Romana Sondowskich

TLEŃ              9.30 -  + Gerarda i Natalię Prochowskich, Irenę i Henryka Glazik, z rodziny Prochowskich

                                        Glazik i Roczyńskich                                                                                                                         

 

                          17.00 -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Zygmunta z okazji 80urodzin

                                  -  + Melanię i Leona Winowieckich

Niedziela          8.00 -  + Wandę i Konrada Piekarskich i zmarłych rodziców                                                                    

                          9.30 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Stefanii z okazji 85 urodzin

                                       i dla  Lucyny i Tomasza z okazji 30 lecia małżeństwa

                        11.00 -  + Annę Imianowską, Tadeusza Lewandowskiego, Annę Tretkowską

                                     + Jana Kozłowskiego, Pawła i Rozalię Kallas 

                        17.00 -  + Ryszarda Chylewskiego i rodziców z obu stron

TLEŃ               9.30 -  + Agnieszkę i Klemensa Nojman, rodziców i rodzeństwo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Poniedziałek    8.00 - + Helenę i Feliksa Ostrowskich  

                                 -  + Irenę Kwidzińską

                       17.00 -  W dniu patrona św. Floriana - w intencji wszystkich strażaków naszej                                       

                                     parafii i Gminy

Wtorek            8.00 – + Piotra Tomaszewskiego, Felicję i Franciszka Grabowskich                                                                                                                                                                                                                          

                       17.00 -  + Tomasza, Barbarę, Kazimierza Kutz, Stanisława Sawickiego

                                    + Zbigniewa Werner 10r.

Środa               8.00 - + Halinę i Eugeniusza Kałas

                                    + Romana Sprada i zmarłych z rodziny                                                                                                                                                       

                       17.00 - + Annę, Bernarda, Kazimierza, Grzegorza Bilickich

Czwartek        8.00 -  + Janinę i Mariana Smok, Wandę i Edwarda Wasong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                       17.00  - + Edmunda Chilewskiego – zbiorowa                                                                                                     

                                     + Kazimierę i Jerzego Różyńskich, Mariana Urbańskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Piątek              8.00  -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Bożeny z okazji urodzin

                        17.00 -  + Stanisławę i Jana Krawańskich, Edmunda Gibas

                                     + Stanisława Gronek

Sobota              8.00 -  + Amelię Suchomską 1r. śm. i zmarłych z rodziny

 

                        17.00 -  + Henryka Soleckiego - zbiorowa

                                  -  + Ignacego i Annę Chmarzyńskich, dziadków i Marka

Niedziela          8.00 -  + Edmunda Banach

                                     + Gertrudę i Henryka Adametz, z rodziny Noga i Adametz                                                                   

                          9.30 -  + Zbigniewa Kwaśnik - zbiorowa

                        11.00 -  + Cecylię i Bronisława Zabrockich   

                        17.00 -  + Piotra Zimniak 10r. i rodziców z obu stron

TLEŃ               9.30 -  + Janinę i Jana Osowskich

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                             

Okazja do spowiedzi św.  w dni powszednie zawsze przed Mszą Świętą.

 

Zapowiedzi : 1. Paweł Witkowski z Bysławia

                           Michalina Derengowska z Osia

                       2. Patryk Suchomski z Miedzna

                           Natalia Stosik  z Miedzna

 

W  każdej Mszy św. może uczestniczyć : 50 osób w Osiu i  12 osób w Tlenu. W pierwszej kolejności Ci, którzy maja zamówioną intencję mszalną na dany dzień i godzinę.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                        17.00 -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Zdzisława i Marii Mayrowskich

                                      z okazji 50 lecia małżeństwa i o błog. dla całej rodziny

                                  -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę, Boże Błog. dla Teresy z okazji 80 urodzin

17.00 -  + Edmunda Chilewskiego – int. od sąsiadów

                                  -  + Władysława i Ludgardę Nadolnych

Niedziela          8.00 -  + Jadwigę i Jerzego Binkowskich i rodziców z obu stron                                                                         

                                     + Annę Babińską

                          9.30 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Romana i Urszuli Słomskich

                                      z okazji 40 lecia małżeństwa

                        11.00 -  + Roberta Czubek

                        17.00 -  + Bogumiłę Wiatr – int. pogrzebowa

TLEŃ               9.30 -  + Władysława 10r. Antoniego i Józefę Pakmur, babcie dziadków z obu stron,

                                         Wacława i Krystynę Nawrockich

Intencje mszalne 6.04. – 13.04.2020r.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
17.00 - + Gertrudę i Czesława Ziegler, Janinę i Zygfryda Malinowskich Niedziela 8.00 - + Huberta Siekierkowskiego
9.30 - Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Zofii, Doroty, Mariana i o błogosławieństwo dla całej rodziny
11.00 - Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Hilarego i Danuty Łobockich
z okazji 50 lecia małżeństwa i błog. dla całej rodziny
- Dziękczynna i o zdrowie, opiekę, łaski i Błog. dla syna Jakuba
17.00 - + Stanisława Gronek 4r.rodziców z obu stron i szwagra Henryka TLEŃ 9.30 – + Agnieszkę i Edwarda Kania
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Poniedziałek 8.00 - Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Wiesława z okazji 80 urodzin,
Mikołaja z okazji 18 urodzin i Mateusza z okazji 33 urodzin i dla całej rodziny
+ Mieczysława Wiśniewskiego i rodziców z obu stron
17.00 - + Mieczysława Gzella, Edmunda Troka i rodziców z obu stron Wtorek 8.00 – + Romana Sprada, rodziców i rodzeństwo
+ Pawła Warzyńskiego
17.00 - + Katarzynę Motała
Środa 8.00 - + Mirosława Kozak 1r. śm.
- + Stefanię Zdyb 1r. śm.
17.00- + Franciszka Pozorskiego i rodziców z obu stron

WIELKI CZARTEK - 18.00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ W INT. KAPŁANÓW

WIELKI PIĄTEK - 18.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA - 21.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ - w int. parafian

Niedziela WIELKANOC
8.00 - O Bożą opiekę i opatrzność dla całego świata i ludzi w czasie KORONOWIRUSA
9.30 -Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Krzysztofa i Wiesławy Otlewskich
z okazji 40 lecia małżeństwa i o błogosławieństwo dla całej rodziny
11.00 - + Gertrudę Kleina - Msza św. pogrzebowa
+ Józefa Belt, Antoninę, Maksymiliana i Roberta Karczewskich
17.00 - + Kazimierza 4r. Grzegorza Bilickich i zmarłych z rodziny TLEŃ 9.30 – + Marka Chmara, z rodziny Chmara, Grabskich i Foss

II Święto 8.00 - Dziękczynna, o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Wiesława i Elżbiety i całej rodziny
- + z rodziny Nikiel, Stosik i Szygendowskich
9.30 - + Romana Barbarę Bucholz, rodziców z obu stron
11.00 - + Annę Imianowską, Tadeusza Lewandowskiego, Annę Tretkowską
17.00 - + Jana i Gertrudę Kołodziejczak oraz ich rodziców
TLEŃ 9.30 - + Krystynę Nawrocką
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie zawsze przed Mszą Świętą