1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia. Niech zachęca i mobilizuje nas wszystkich do pomnażania dobroci i zatroskania o drugiego człowieka przez postawę miłosierdzia.

Temu dziełu patronują św. Jan Paweł II i św. Faustyna. Prosimy o odmówienie dzisiaj Koronki do Bożego Miłosierdzia ofiarując z prośbą o dar Bożej opieki i opatrzności dla całego świata w obliczu Koronawirusa z prośbą o zdrowie dla wszystkich chorych z powodu wirusa i za całą służbę zdrowia.

2. Od przyszłej niedzieli przypada Tydzień biblijny i Narodowe Czytanie PISMA ŚWIĘTEGO pod hasłem : „ Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia ”

Zachęcamy do czytania Pisma Świętego w naszych domach i rodzinach.

3. Zbliża się czas egzaminów maturalnych. Wspierajmy zdających egzaminy naszą

modlitwą.

4. Chrzest udzielany będzie po ustaniu pandemii KORONAWIRUSA podobnie i uroczystość I Komunii św.

5. Pamiętajmy o chorych i starszych, samotnych, którzy są w naszych domach, by

pomóc im w tym trudnym czasie. Prosimy o informacje w sytuacji gdy taka pomoc jest

niezbędna.

6. W czwartek przypada Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego

patrona Polski i św. Jerzego. W sobotę św. Marka

7. Sobota 25 kwietnia to dzień modlitw naszej parafii o nowe powołania – MOST

MODLITEWNY. Wspólnota seminaryjna liczy 45 alumnów w tym jedynie 4 na I roku

studiów. Prosimy by tego dnia towarzyszyła nam modlitwa upraszająca nowe

powołania do kapłaństwa i ogarniająca wszystkich tworzących wspólnotę pelplińskiego

Wyższego Seminarium Duchownego z Ks. Rektorem na czele. Zapraszamy

do wspólnej modlitwy o powołania. Znajdźmy chwilkę czasu na osobistą, wspólną

modlitwę w naszych rodzinach i naszych domach w tej tak ważnej dla całego Kościoła

sprawie, jeśli będzie możliwość to wejdźmy do kościoła choć na chwilę adoracji.

Wspólnota seminaryjna modli się za nasze parafie a my chciejmy modlić się za nasze

seminarium i o nowe powołania.

8.Kościół Prawosławny obchodzi Święta Wielkanocne. Z tej okazji wiernym tego kościoła

składamy serdeczne życzenia, by Zmartwychwstały Pan napełniał wszystkich

pokojem, radością i nadzieją.

9.W każdej Mszy św. uczestniczyć może w dzisiejszą niedzielę nie więcej jak 5 osób a od

najbliższego poniedziałku w kościele w Osiu - 44 osoby w Tleniu 12 osób.

Prosimy o przestrzeganie nakazów i zakazów podczas pandemii KORONAWIRUSA.

10.Nie mogąc uczestniczyć we Mszy św. w kościele z racji wprowadzonych przepisów

korzystamy z dyspensy i starajmy się korzystać z mediów. W naszym kościele Msza św. transmitowana będzie w tę niedzielę o godz. 11.00. na stronie internetowej Gmina Osie i Parafia Osie.

11.W tym niełatwym czasie ogarniamy wszystkich parafian naszą modlitwą i o modlitwę

prosimy. Pozdrawiamy dzieci, młodzież, dorosłych, starszych, samotnych i chorych.

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy zmarłego Edmunda Chilewskiego l. 84 z Brzezin.

Zmarł Zbigniew Kwaśnik l. 88 z Starej Rzeki. Dzień pogrzebu nie jest ustalony

Dobry Jezu a nasz Panie……