1.    Przyszła Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie Palm i procesja w łączności z Mszą św. o godz.  9,30
2.    Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30
3.    Okazja do spowiedzi świętej przed świętami w najbliższym tygodniu codziennie od godz. 7.30 do 8.00 i po południu od godz. 16.00 do 17.00.  w sobotę dodatkowo od godz. 9.30 do godz. 10.30. Prosimy o skorzystanie z okazji do spowiedzi przestrzegając jednak zasad związanych z KORONAWIRUSEM.   

                                                                                                             
4.    W związku z wirusem kapłani posługę sakramentalna pełnią w  swoich parafiach. Prosimy nie odkładać spowiedzi św. na ostatnia chwilę.
5.    W Tleniu spowiedź św. w piątek o godz. 18.00 do 18.30.
6.    W  KOŚCIELE  PODCZAS  NABOŻEŃSTWA MOŻE BYĆ  OBECNYCH  - NIE WIĘCEJ  JAK   5 OSÓB. KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ  PRZYJMUJEMY NA RĘKĘ, ZNAK  POKOJU  PRZEKAZUJEMY  SOBIE  NAWZAJEM PRZEZ SKŁON.   
7.    Po obecnej Mszy św. można zakupić i odbierać ostatni nr PIELGRZYMA.
8.    Włączmy się darem serca by pomoc potrzebującym szczególnie w tym trudnym czasie zmagania się wszystkich i całego świata z KORONAWIRUSEM. Prosimy o informację w sytuacji kiedy ta pomoc jest niezbędna by można jej udzielić potrzebującym.
9.    W najbliższym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Prosimy zgłosić chorych do spowiedzi św. wielkanocnej. Chorych pierwszo piątkowych i chorych zgłoszonych odwiedzimy w najbliższy piątek od godz. 9.30
10.     Drugiego Kwietnia przypada 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Prośmy o Jego wstawiennictwo dla nas i całego świata
11.    Prosimy o modlitwę upraszającą Bożą opiekę i opatrzność dla  całego świata w obliczu pandemii KORONOWIRUSA. Niech modlitwa nasza będzie wsparciem dla całej Służby Zdrowia – Lekarzy, Pielęgniarek, Personelu Medycznego, Woluntariuszy i wszystkich ludzi Dobrej Woli, Rządu naszej Ojczyzny i wszystkich śpieszących by ratować zdrowie i  życie.
12.    Przestrzegajmy zasad które obowiązują wszystkich w związku z KORONAWIRUSEM
13.    Ogarniamy myślą, sercem i modlitwą wszystkich parafian ale też wszystkich o modlitwę prosimy – o modlitwę prosi cały świat. W tym trudnym dla nas czasie niech modlitwa różańcowa łączy nas wszystkich -   godz. 20.30./ kapłan w kościele a my w naszych domach w gronie rodziny/.
14.    Korzystamy z dyspensy uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej w kościele. Obowiązek ten wypełniamy przez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej przez media – o czym dowiadujemy się z mediów
15.    Z soboty na niedziele wracamy do czasu letniego przesuwając wskazówki zegara Godzinę do przodu.
16.     O ewentualnych decyzjach i zmianach dotyczących czasu KORONOWIRUSA informuje poszczególne parafie naszej diecezji Ks. Biskup.