17.00 -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Zygmunta z okazji 80urodzin

                                  -  + Melanię i Leona Winowieckich

Niedziela          8.00 -  + Wandę i Konrada Piekarskich i zmarłych rodziców                                                                    

                          9.30 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Stefanii z okazji 85 urodzin

                                       i dla  Lucyny i Tomasza z okazji 30 lecia małżeństwa

                        11.00 -  + Annę Imianowską, Tadeusza Lewandowskiego, Annę Tretkowską

                                     + Jana Kozłowskiego, Pawła i Rozalię Kallas 

                        17.00 -  + Ryszarda Chylewskiego i rodziców z obu stron

TLEŃ               9.30 -  + Agnieszkę i Klemensa Nojman, rodziców i rodzeństwo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Poniedziałek    8.00 - + Helenę i Feliksa Ostrowskich  

                                 -  + Irenę Kwidzińską

                       17.00 -  W dniu patrona św. Floriana - w intencji wszystkich strażaków naszej                                       

                                     parafii i Gminy

Wtorek            8.00 – + Piotra Tomaszewskiego, Felicję i Franciszka Grabowskich                                                                                                                                                                                                                          

                       17.00 -  + Tomasza, Barbarę, Kazimierza Kutz, Stanisława Sawickiego

                                    + Zbigniewa Werner 10r.

Środa               8.00 - + Halinę i Eugeniusza Kałas

                                    + Romana Sprada i zmarłych z rodziny                                                                                                                                                       

                       17.00 - + Annę, Bernarda, Kazimierza, Grzegorza Bilickich

Czwartek        8.00 -  + Janinę i Mariana Smok, Wandę i Edwarda Wasong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                       17.00  - + Edmunda Chilewskiego – zbiorowa                                                                                                     

                                     + Kazimierę i Jerzego Różyńskich, Mariana Urbańskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Piątek              8.00  -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Bożeny z okazji urodzin

                        17.00 -  + Stanisławę i Jana Krawańskich, Edmunda Gibas

                                     + Stanisława Gronek

Sobota              8.00 -  + Amelię Suchomską 1r. śm. i zmarłych z rodziny

 

                        17.00 -  + Henryka Soleckiego - zbiorowa

                                  -  + Ignacego i Annę Chmarzyńskich, dziadków i Marka

Niedziela          8.00 -  + Edmunda Banach

                                     + Gertrudę i Henryka Adametz, z rodziny Noga i Adametz                                                                   

                          9.30 -  + Zbigniewa Kwaśnik - zbiorowa

                        11.00 -  + Cecylię i Bronisława Zabrockich   

                        17.00 -  + Piotra Zimniak 10r. i rodziców z obu stron

TLEŃ               9.30 -  + Janinę i Jana Osowskich

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                             

Okazja do spowiedzi św.  w dni powszednie zawsze przed Mszą Świętą.

 

Zapowiedzi : 1. Paweł Witkowski z Bysławia

                           Michalina Derengowska z Osia

                       2. Patryk Suchomski z Miedzna

                           Natalia Stosik  z Miedzna

 

W  każdej Mszy św. może uczestniczyć : 50 osób w Osiu i  12 osób w Tlenu. W pierwszej kolejności Ci, którzy maja zamówioną intencję mszalną na dany dzień i godzinę.