17.00 -  + Edmunda Chilewskiego – int. od sąsiadów

                                  -  + Władysława i Ludgardę Nadolnych

Niedziela          8.00 -  + Jadwigę i Jerzego Binkowskich i rodziców z obu stron                                                                         

                                     + Annę Babińską

                          9.30 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Romana i Urszuli Słomskich

                                      z okazji 40 lecia małżeństwa

                        11.00 -  + Roberta Czubek

                        17.00 -  + Bogumiłę Wiatr – int. pogrzebowa

TLEŃ               9.30 -  + Władysława 10r. Antoniego i Józefę Pakmur, babcie dziadków z obu stron,

                                         Wacława i Krystynę Nawrockich

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Poniedziałek    8.00 - + Stanisławę 31r. Antoniego, Urszulę  Henryka Manikowskich  

                                 -  + Ryszarda Bruniewskiego 8r.

                       17.00 - + Bernadetę Adrych 9r.  i Bolesława

Wtorek            8.00 – + Ks. Jana Sierosławskiego, rodziców i Kazimierza

                                    + Edmunda Chilewskiego – int. od zakładu pogrzebowego                                                                                                                                                                                                                             

                       17.00 -  + Irenę i Kazimierza Wesołowskich

Środa               8.00 - + Wandę, Jana i Julianny Słomskich

                                    + Marie i Franciszka Krawańskich, Stanisławę i Franciszka Reszkowskich                                                                                                                                                       

                       17.00 - + Czesława i Zofię Partyka i rodziców z obu stron

Czwartek        8.00 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Henryka z okazji urodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                       17.00  - + Ignacego Chmarzyńskiego 1r. śm.

                                  - + Kazimierza Wesołowskiego 1r. śm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Piątek              8.00  -  + Józefa i Teresę Gzella i Zygmunta

                                     + Jadwigę Nojman 3r. Tadeusza i rodziców

                                         /nabożeństwo do NSPJ/

                        16.30 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

                                     /Wspólny różaniec i majowe nabożeństwo, okazja do spowiedzi św./

                        17.00 -  + Ignacego Gackowskiego 11r., rodziców i rodzeństwo z obu stron, Gertrudę

                                         i Władysława Gackowskich

Sobota              8.00 -  + Zygmunta Dunst

                                        /nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – I sobota miesiąca/

                        17.00 -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Zygmunta z okazji 80urodzin

                                  -  + Melanię i Leona Winowieckich

Niedziela          8.00 -  + Wandę i Konrada Piekarskich i zmarłych rodziców                                                                    

                          9.30 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Stefanii z okazji 85 urodzin

                                       i dla  Lucyny i Tomasza z okazji 30 lecia małżeństwa

                        11.00 -  + Annę Imianowską, Tedeusza Lewandowskiego, Annę Trepkowską

                                     + Jana Kozłowskiego, Pawła i Rozalię Kallas  

                        17.00 -  + Ryszarda Chylewskiego i rodziców z obu stron

TLEŃ               9.30 -  + Agnieszkę i Klemensa Nojman, rodziców i rodzeństwo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                             

Okazja do spowiedzi św.  w dni powszednie zawsze przed Mszą Świętą.

 

Zapowiedzi : 1. Paweł Witkowski z Bysławia

                           Michalina Derengowska z Osia

                       2. Patryk Suchomski z Miedzna

                           Natalia Stosik  z Miedzna

 

W  każdej Mszy św. może uczestniczyć : 50 osób w Osiu i  12 osób w Tlenu. W pierwszej kolejności Ci, którzy maja zamówioną intencję mszalną na dany dzień i godzinę.