= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

                        17.00 -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Zdzisława i Marii Mayrowskich

                                      z okazji 50 lecia małżeństwa i o błog. dla całej rodziny

                                  -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę, Boże Błog. dla Teresy z okazji 80 urodzin

Niedziela          8.00 -  + Bernadetę Kiprowską, Kazimierza i Marię Kiprowskich, Otylię Gackowską

                          9.30 -  + Genowefę, Zygmunta, Halinę, Andrzeja Skowron

                                     + Teresę Cisowska 1r. śm.i Bogdana Cisowskiego 11r.

                        11.00 -  + Zofię i Alfonsa Murawskich

                        17.00 -  + Zygfryda i Romana Sondowskich

TLEŃ               9.30 -  + Agnieszkę Kania 1r. śm.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Poniedziałek    8.00 - + Zdzisławę, Bronisława, Władysławę Gzella i Zygmunta

                                 -  + Genowefę Szpojda

                        17.00 - + Stanisławę i Anastazego Witkowskich

Wtorek             8.00 – + Martę, Klemensa, Kazimierza Kesler

                                    + Anastazję i Maksymiliana Holc i rodziców                                                                                                                                                                                                                             

                       17.00 -  + Marię i Józefa Żurawskich, Barbarę, Edwarda i Józefa

Środa               8.00 -   Do MB o łaskę zdrowia , opiekę i błogosławieństwo dla Henryka                                                                                                                                                      

                       17.00 - + Martę Tretkowską 1r. śm.

                                 - + Pawła Sandach 1r. śm..

Czwartek        8.00  - + Zygmunta Banach i Piotra Ziółkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                       17.00  - + Zbigniewa Nowakowskiego, Helenę i Maksymiliana Balewskich

                                  - + Bronisławę, Martę i Wiktora Kuzimskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Piątek              8.00  -    Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog dla Wiesławy z okazji urodzin

                        17.00 -  + Irenę i Edmunda Kwidzińskich

                                     + Wacława Babińskiego

Sobota              8.00 -  Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Henryki z okazji urodzin

                         17.00 -  + Edmunda Chilewskiego – int. od sąsiadów

                                  -  + Władysława i Ludgardę Nadolnych

Niedziela          8.00 -  + Jadwigę i Jerzego Binkowskich i rodziców z obu stron                                                                         

                                     + Annę Babińską

                          9.30 -   Dziękczynna i o zdrowie, opiekę i Boże Błog. dla Romana i Urszuli Słomskich

                                      z okazji 40 lecia małżeństwa

                        11.00 -  + Roberta Czubek

                        17.00 -  + Bogumiłę Wiatr – int. pogrzebowa

TLEŃ               9.30 -  + Władysława 10r. Antoniego i Józefę Pakmur, babcie dziadków z obu stron,

                                         Wacława i Krystynę Nawrockich

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                             

Okazja do spowiedzi św.  w dni powszednie zawsze przed Mszą Świętą

 

Od najbliższego poniedziałku we Mszy św. może uczestniczyć : 44 osoby – Osie i  12 osób - Tleń. W pierwszej kolejności Ci, którzy maja zamówioną intencję mszalną na dany dzień i godzinę.