W celu dopełnienia formalności przedchrzcielnych zapraszamy na spotkanie i rozmowę w kancelarii parafialnej. Powinni w niej uczestniczyć w miarę możliwości oboje rodzice. Na spotkanie należy przynieść do wglądu metrykę urodzenia dziecka z USC i odpis aktu małżeństwa sakramentalnego rodziców (jeśli zostało zawarte).

SPISANIA AKTU CHRZTU W KSIĘGACH PARAFIALNYCH
DOKONUJEMY NAJPÓŹNIEJ W TYGODNIU PRZED CHRZTEM.