Na początku grudnia br. zakończył się remont tzw. Organistówki w Osiu. Zabytkowy obiekt, jeden z nielicznych na terenie naszej gminy, został wyremontowany przez lokalną firmę Zakład Stolarski M. i L. Malinowscy z Osia za kwotę 99900zł. Prace przy zabytku obejmowały wymianę poszycia dachowego na dachówkę, tzw. karpiówkę, odbudowę części komina, nowe orynnowanie, uzupełnienie części spoin pomiędzy cegłami elewacji, a także budowę zadaszenia nad wejściem głównym do budynku. Prace zostały już odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, a obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydawana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu. Jak informuje ks. Konrad Baumgart, proboszcz oskiej parafii – remonty przeprowadzone w obiektach zabytkowych naszej parafii tj. kościoła i organistówki ucieszą oczy nie tylko mieszkańców, ale i licznych turystów. Proboszcz wyraża nadzieję, że po tych remontach obiekty zabytkowe na trwałe wpisane w krajobraz wsi Osie przetrwają kolejne dziesięciolecia. Modernizacja organistówki mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z rozpoczętego remontu:

 

0 IMG 20191204 1102398020 IMG 20191204 1100475970 IMG 20191204 1102398020 IMG 20191204 1104368390 IMG 20200717 093132211

W minionych tygodniach w obrębie tzw. Organistówki w Osiu trwają prace związane z modernizacją poszycia dachowego wraz z odbudową komina, orynnowaniem i naprawa części elewacji. Dodatkowym elementem jest budowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku. Budynek organistówki jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, toteż wszystkie prace uzgodnione zostały z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu. Całość prac wyceniona została przez wykonawcę robót na kwotę 99 900 zł. Przetarg na te prace wygrała lokalna firma Zakład Stolarski M. i L. Malinowscy z Osia. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z rozpoczętego remontu:

 

0 IMG 20191029 1052065140 IMG 20191029 1052065140 IMG 20191029 105224815