Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie

ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam

ofiarować pokój i nadzieję.

Parafia pod wezwaniem: Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Kościelna 1,

86-150 Osie,

woj. kujawsko-pomorskie

Telefon: 52 332 95 02

 Ze względu na rozszerzającą się pandemię koronawirusa  do odwołania wszelkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać jedynie telefonicznie, pocztą tradycyjną. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, po uprzednim umówieniu, można będzie zgłosić się do kancelarii parafii osobiście. Prosimy o zrozumienie, gdyż dla bezpieczeństwa nas wszystkich kontakt powinien zostać ograniczony do niezbędnego minimum.

Posługujący kapłani przyjmują zgłoszenia dotyczące:
chrztów,
ślubów,
pogrzebów,
intencji mszalnych,  
wizyt chorych.