W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zapraszamy do duchowej łączności i wspólnej modlitwy o godzinie 11:00.